• skiss_eldbla_2
  • skiss_eldbla
  • skiss_eldbla_10
  • skiss_eldbla_7
  • skiss_eldbla_5
  • skiss_eldbla_9

Formspråket har sin grund i den skandinaviska traditionen med inspiration av enkelhet och tydlighet. Inspiration och utgångspunkt till våra textilier är ofta materialens olika egenskaper, karaktär och samspelet mellan olika uttryck i samarbete med ljus, struktur och form.